Tiêu điểm

Xuất khẩu cà phê Indonesia đến 3-2015

26/09/2015 00:18

Xuất khẩu cà phê tháng 3-2015 từ Indonesia tăng 21% so với cùng kỳ 2014

(theo biểu đồ dưới đây – nguồn Reuters)

Tháng          Lượng XK (tấn)    So cùng kỳ năm trước

——————————————————

Th3            14,056.1                                   21

Th2            13,989.05                                  5

Th1             9,101.40                                -39

——————————————————

Th12           21,673.40                               -3

Th11           16,197.71                              -69

Th10          27,334.61                             -38

Th9            29,128.28                             -47

Th8            26,833.10                             -17

Th7            21,012.40                             -62

Th6            17,924.02                              54

Th5            10,918.66                            -52

Th4            10,318.62                            -28

Th3            11,587.28                            -19

Th2            13,324.94                           -44

Th1            14,989.53                           108

—————————————————-

2014 TC       221,242.55                     -38

—————————————————-

2013 TC       355,771.23                       80

—————————————————-

2012 TC       197,421.89                     0.2

—————————————————-

www.giacaphe.com

Tên hoặc Email:

Viết bình luận:

Bài viết cũ hơn: